...

Z całego serca polecam Serce na Dłoni. Moja babcia odżyła dzięki licznych zajęciom terapeutycznym i towarzyskim. Jestem pod wrażeniem troski i zaangażowania personelu, który sprawia, że każdy dzień mojej babci jest pełen radości

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.